Deklaracje członkowskie

Drodzy kynolodzy! Przypominamy, że deklaracje członkowskie (wersja papierowa, oraz skan) wysyłamy na adresy korespondencyjne lub e-mail właściwych Oddziałów. Deklaracje członkowskie on-line zostają automatycznie przekazywane do macierzystych oddziałów Federacji Zarząd Główny